Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „AS „REKLĀMDRUKA” tirgus paplašināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Market expansion project in jsc „REKLĀMDRUKA”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Andersone
Recenzents
Anotācija Gailis Z. AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanas projekts: Diplomprojekts Gailis Z., Andersone I. Rīga: RTU IEVF Tālākizglītības nodaļa, 2010. 99. lpp. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā, to veido piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 99 lpp. Tajā ir 4 tabulas, 31 attēls un 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 23 literatūras avoti. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanai. Pirmajā darba daļā ir aplūkots uzņēmums un tā tirgus. Ir sniegti galvenie uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji. Otrajā darba daļā ir iekļauti 3 priekšlikumi uzņēmuma tirgus paplašināšanai filiāles atvēršana Daugavpilī, jaunu tirgus meklēšana Skandināvijas valstīs un mājas lapas pilnveidošanas projekts. Darba tehnoloģiskā daļa ir veltīta uzņēmuma datu bāzes analīzei. Darba ceturtajā daļā ir izskatīti uzņēmuma riski un to novēršanas iespējas. Piektā darba daļa ir grafiskā daļa, kas atspoguļo visa diplomprojekta galvenos rezultātus. Nozīmīgākie secinājumi, pie kuriem nonācis ir autors darba izpildes rezultātā apstiprina autora izvirzīto pieņēmumu, ka ar salīdzinoši nelielām investīcijām ir iespējams paplašināt uzņēmuma tirgu gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Atslēgas vārdi AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanas projekts Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā JSC Reklāmdruka market development project Diploma project
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 12:03:46