Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing competitiveness of a service company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs prof. A. Magidenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Iveta Rudzīte Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Anatoljs Magidenko Dr. habil. oec. Diplomprojekta tēma: Latvijas pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 90 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, pētījumu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietverti 29 attēli, 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 23 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālās statistikas dati, lekciju pieraksti, interneta avoti. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta nozares un pētāmā uzņēmuma analīze un izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā sniegti trīs šīs problēmas risinājumi un to apraksts. Tehnoloģiskajā daļā raksturota uzņēmuma vajadzībām radīta datu bāze un tās izveides gaita. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturoti darba aizsardzības sistēmas ieviešanas pasākumi, risku novērtēšana un risku samazināšanas pasākumi, kā arī to izmaksas. Grafiskajā daļā attēlots darba autora patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo katrā daļā paveikto grafikos, tabulās un attēlos. Diplomprojekta galvenie rezultāti: saskaņā ar analītiskajā daļā konstatēto problēmu - nepietiekama uzņēmuma konkurētspēja, projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi konkurētspējas paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Latvijas pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of enhancing competitiveness of a service company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 15:44:22