Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana”
Nosaukums angļu valodā „Funding of export and import trading operations“
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs pr.doc. N.Semjonova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autors: Maksims Dambrausks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova Bakalaura darba temats: Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana Bakalaura darba apjoms: 64. lpp., 18. tab., 5. att., 18. formulas Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba informatīvā bāze ir grāmatas par banku finanšu pakalpojumiem, starptautisko tirdzniecību un finanšu analīzi, kā arī statistiska rakstura informācijas no Interneta avotiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika noteikts, ka dokumentārais akreditīvs veiksmīgi kalpo kā efektīvs risinājums partneru sasvstarpējā neuzticēšanās gadījumā, samazinot risku starptautiskos darījumos. Uzņēmumu kredītspējas novertēšana, kuras ietvaros tika analizēti uzņēmumu finanšu pārskati, nozares tendences un nodrošinājuma adekvātums, palīdzēja noteikt ārēja kapitāla piesastes iespējamību konkrēto starptautisko darījumu veikšanai un prognozēt to iespējamo norisi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dambrausks M, Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana: Bakalaura darbsZinātn. vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 64. lpp.
Atslēgas vārdi akreditīvs, tidxniecības finansēšana, eksports, imports
Atslēgas vārdi angļu valodā letter of credit, trade finance, export, import
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 13:20:10