Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Autopārvadājumu organizēšana un attīstība SIA „Signa LS””
Nosaukums angļu valodā "Organization and Developments of Road Transportations in SIA "Signa LS"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. P.Patļins
Recenzents
Anotācija Darba autors Edžus Krišjānis. Diplomprojekta tēma ir Autopārvadājumu organizēšana un attīstība SIA Signa LS. Diplomprojekta mērķis ir analizēt uzņēmuma Signa LS pārvadājumu organizēšanas pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī izstrādāt pētījuma problēmu risinājumus. Mērķa realizēšanai veicamie uzdevumi: Analizēt uzņēmuma pārvadājumu maršrutu plānošanu; salīdzināt teorētiskās atziņas ar uzņēmuma SIA Signa LS praktisko darbību; izstrādāt un ekonomiski pamatot pasākumu plānu uzņēmuma SIA Signa LS starptautisko autopārvadājumu optimizēšanai; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākai darbībai. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta un pielikuma. Pirmā nodaļa sastāv no uzņēmuma apraksta, finanšu pārskata analīzes un SVID analīzes. Otrā nodaļa sastāv no pētījuma priekšmeta problēmu analīzi, izpētes un no ekonomiskā pamatojuma. Trešajā nodaļā ir autora izvirzīto problēmu risināšanas iespējas, metodes un to matemātiski aprēķinātais ekonomiskais pamatojums. Darbā ir 59 lapaspuses, 18 attēli, 9 tabulas, 18 literatūras avoti un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi transports; signa LS
Atslēgas vārdi angļu valodā transport; signa LS
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:03:19