Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Fundamentālās un tehniskās analīzes pielietošana valūtas kursu prognozēšanā"
Nosaukums angļu valodā „Application of fundamental and technical analysis in currency exchange rate forecasting”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Fundamentālās un tehniskās analīzes izmantošana valūtas kursu prognozēšanā. Pētījuma mērķis ir izmantojot fundamentālo un tehnisko analīzi, izpētīt valūtas kursa svārstības valūtas pāriem EURUSD un USDJPY, un sniegt prognozi attiecībā uz šo valūtas kursu izmaiņām nākotnē. Analīze tika veikta par laika periodu no 2010.g. 4. janvāra līdz 2010.g. 14. maijam. Darbs sastāv no trīs daļām. Darba kopējais lappušu skaits ir 77. Darbā tiek izmantotas 12. tabulas, 34. attēli un 12. pielikumi. Pirmajā daļā tiek analizēti šādi valūtas kursu ietekmējošie faktori - pirktspējas un procentu likmju paritātes noteikums, kā arī produkcijas izlaides un aktīvu tirgus līdzsvars īstermiņa periodā. Tāpat tiek pētīta valūtas tirgus darbības būtība. Otrā daļa ir veltīta fundamentālajā analīzē pielietojamu instrumentu analīzei. Tiek analizēta politisko notikumu, dabas stihiju, finansu politikas un ekonomisko indikatoru izmaiņu ietekme uz valūtas kursu pārmaiņām. Tiek pētītas tehniskās analīzes trīs aksiomas, cenu kustību grafiku veidi. Tiek analizēti tehniskās analīzes veikšanai biežāk pielietojamie trenda modeļi, slīdošie vidējie un oscilatori. Trešajā daļā tiek veikta fundamentālā un tehniskā analīze valūtas pāru EURUSD un USDJPY kursu prognozēšanai. Tiek pētīta fundamentālo faktoru ietekme uz valūtas kursu izmaiņām. Valūtas pāru kotācijas tiek saņemtas ar programmu Rumus1.4.6 palīdzību. Valūtas pāru EURUSD un USDJPY kursu prognozēšanā tika pielietotas trenda modeļu populārākās figūras kā arī aprēķinātas slīdošo vidējo un dažu oscilatoru vērtības ar programmas Ms Excel palīdzību. Pēc veiktās fundamentālās analīzes tika secināts, ka straujāki ekonomikas attīstības tempi ir Japānai. ASV un eiro zonai ir vislielākās menedžeru pozitīvās gaidas attiecībā pret rūpnieciskā sektora darījumu aktivitātes pieaugumu. Stabilākā finansu politika ir Japānai. Eiro zonas valstu ekonomikas attīstības tempi palēninās, kas ir saistīts ar Grieķijas budžeta deficītu, kas samazina treideru ieinteresētību par eiro. No veiktās tehniskās analīzes valūtas pārim EURUSD, izriet, ka labāk nogaidīt stiprāku signālu, jo pēc analīzes ar parasto slīdošo vidējo un dažu oscilatoru palīdzību, tika secināts, ka drīz var notikt cenu grafika pagrieziens un eiro kursa vērtība paaugstināsies. Pēc veiktās tehniskās analīzes valūtas pārim USDJPY, tika secināts, ka šobrīd ir laba pozīcija dolāra pārdošanai un jēnas pirkšanai. Pēc veiktajiem aprēķiniem un analīzes, tika secināts, ka izdevīgāk un drošāk ir ieguldīt līdzekļus jēnā.
Atslēgas vārdi Fundamentālā analīze; tehniskā analīze; valūtas kurss; Forex; valūtas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Fundamental analysis; technical analysis; currency exchange rate; Forex; currency market
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:54:17