Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Eiropas sociālā fonda piesaistīšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for attracting European social funds”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs lekt. U. Kamols
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors: Jevgeņija Ovsjaņikova Diplomprojekta vadītājs: asist. Mg. oec, Dipi. oec. U. Kamols Diplomprojekta tēma: Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 67 lpp., t.sk. 48 art., 13 tab. Darbam pievienoti 8 pielikumi un grafiskā daļa. Diplomprojekta darbā izmantotie avoti: 33 avoti latviešu valodā, t.sk. 27 interneta avoti. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Veikta ES struktūrfondu izpēte; atrasta projekta realizācijai piemērotākā ES struktūrfondu darbības programma un pasākums; sastādīts projekta realizācijas grafiks un aprakstīti tam nepieciešamie pasākumi; aprakstīta projekta īstenošana, noteiktas iespējamās projekta realizācijas alternatīvas; novērtēti un aprakstīti ar projekta īstenošanu saistītie riski; izvērtēti projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to nodrošinājums; sastādīta projekta izmaksu tāme un finansēšanas plāns; aprēķināti plānotie finanšu rezultāti projekta realizācijas posmam; veikta projekta ekonomiskās efektivitātes analīze; izdarīti secinājumi un noformulēti pamatoti priekšlikumi uzņēmuma turpmākai darbībai. Projekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Ovsjaņikova, J. Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts: Diplomprojekta darbs Vadītājs Kamols U. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2010. - 67 lpp.
Atslēgas vārdi Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for attracting European Social Fund
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 20.04.2011 10:12:58