Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eksporta loma Latvijas tautsaimniecības attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "The Role of Export in the Development of National Economy of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs Eksporta loma Latvijas tautsaimniecības attīstībā veikts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, tā izpildītāja ir Aleksandra Proņenkova. Bakalaura darbā raksturota starptautisko ekonomisko sakaru būtība, starptautiskās tirdzniecības modeļi, preču un pakalpojumu eksports; tiek izpētīta preču un pakalpojumu eksporta dinamika Latvijā, eksporta struktūra; tiek aplūkots eksporta sadalījums pa valstīm; Latvijas eksports tika salīdzināts ar abu pārējo Baltijas valstu un ES valstu eksportu; tika noteikti eksporta pieauguma veicinoši faktori. Bakalaura darba beigās tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par Latvijas eksporta attīstību. Bakalaura darbs sastāv no 50 lappusēm, tas satur 25 attēlus un 7 tabulas, bibliogrāfiskais saraksts ietver 24 bakalaura darbā izmantotos literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Eksports; eksporta attīstība; Starptautisko ekonomisko sakaru būtība;
Atslēgas vārdi angļu valodā Export; Exports development; International economic relations
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:31:20