Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Tiltu monitorings – stratēģija, metodes, pielietojums”
Nosaukums angļu valodā „Bridge Monitoring – Strategy, Methods and Application”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba izvēlētā tēma ir Tiltu monitorings - stratēģija, metodes, pielietojums." Darbā tiek apskatīts tiltu monitorings kā tiltu tehniskā stāvokļa noteikšanas līdzeklis un papildinājums tiltu inspekcijām, tā pielietošanas stratēģija, metodes un pielietošanas piemēri Latvijā, kā arī tiek izvērtēts monitoringa pielietošanas izdevīgums tiltu uzturēšanā. Maģistra darbs ir uzrakstīts pārskatāmā un loģiskā secībā. Darba apjoms ir 98 lapas, tai skaitā 31 attēls, 5 tabulas, 9 formulas. Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 50 literatūras avoti - grāmatas, zinātnisko žurnālu raksti, konferenču materiāli, starptautiski pētījumi un informācija no interneta resursiem. Maģistra darbam ir pielikums (sastāv no 21 lapas), kurā ietverti izmantotie dati, uz kuriem darba autors atsaucas darba izstrādes gaitā. Maģistra darbs sastāv no sešām nodaļām un trīspadsmit apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta literatūras avotu analīze, otrajā nodaļā novērtēts tiltu tehniskais stāvoklis Latvijā, trešajā nodaļā aprakstīts tiltu monitorings, ceturtajā nodaļā aprakstītas un analizētas tiltu monitoringa metodes, piektajā nodaļā aprakstītas tiltu monitoringa izdevīguma noteikšanas stratēģijas uzturēšanas darbu veikšanā, sestajā nodaļā aprakstīts tiltu monitoringa pielietojums Latvijā. Maģistra darba gaitā, izpildot uzstādītos uzdevumus, ir sasniegti sākotnēji izvirzītie mērķi, kā arī doti priekšlikumi tiltu monitoringa plašākai pielietošanai Latvijā.
Atslēgas vārdi Tiltu monitorings stratēģija, metodes, pielietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Bridge Monitoring Strategy, Methods and Application
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:43:47