Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Biznesa intelekta sistēmu salīdzinājums
Nosaukums angļu valodā Comparison of Business Intelligence Systems
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents
Anotācija Pētnieciskā darba izstrādes gaitā tiek izvērtētas trīs vadošo biznesa intelekta sistēmu SQL Server 2008, Oracle Business Intelligence Standard Edition One un Pentaho atvērtā koda risinājuma - piedāvātās iespējas un būtiskākās pazīmes ar mērķi atvieglot biznesa intelekta sistēmu izvēli, sniedzot sistēmu novērtējumus un rekomendācijas. Lai īstenotu mērķi, vispirms tiek apskatītas biznesa intelekta jēdziena būtiskākās iezīmes un izvēlēti kritēriji, pēc kuriem tiks vērtētas sistēmas, bet pēc tam arī veikta sistēmu iespēju salīdzināšana pēc izvēlētajiem kritērijiem. Darba izpildes gaitā ar trim dažādām biznesa intelekta sistēmām tiek izpildīti praktiski piemēri, izpētot būtiskāko biznesa intelekta procesu realizāciju šajās sistēmās. Balstoties uz šiem pētījumiem, tiek novērtētas un vēlāk arī salīdzinātas katras sistēmas piedāvātās iespējas, nosakot to galvenos plusus un mīnusus un atbilstību prasībām, kuras var tikt izvirzītas biznesa intelekta nodrošināšanai uzņēmumos. Darba būtiskākās risināmās problēmas un iegūtie rezultāti tika prezentēti un apspriesti 51. RTU studentu zinātniskajā konferencē. Darba apjoms - 73 lpp., 1 tabula un 6 attēli.
Atslēgas vārdi SQL Server 2008; Oracle BISE One; Pentaho, ETL; OLAP; atskaišu izstrāde; Virtual PC
Atslēgas vārdi angļu valodā SQL Server 2008; Oracle BISE One; Pentaho; ETL; OLAP; Reporting; Virtual PC
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 15:58:20