Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Skaistumkopšanas salona izveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Beauty salon development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,prakt.doc. I.Ezera
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Linda Krūmia Diplomprojekta vadītājs: Mg. oec. pr. docente Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Skaistumkopšanas salona izveides projekts Diplomprojekta apjoms: 74 lapaspuses, 43 tabulas, 19 attēli un 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, LR statistiskie dati, - kopā 33 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir aprakstīta ekonomiskā situācija Latvijā, veikta skaistumkopšanas nozares un konkurentu analīze, kā arī SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā raksturoti pakalpojumi, produkcija, veikts ieņēmumu un izdevumu aprēķins. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta klientu reģistra un pakalpojumu datu bāzes izveidošana, kā arī analīzes veikšanas iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīti darba drošības pasākumi un risku novērtējums. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Krūmiņa, L. Skaistumkopšanas salona izveides projekts: Diplomprojekts vadītāja Ezera I.- Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2010.- 74. lpp.
Atslēgas vārdi Skaistumkopšanas;salona;izveides;projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Beauty;salon;development;project
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:43:59