Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Jauna produkta ieviešanas projekts uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Project for launching a new product in the company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs prof. E. Gaile-Sarkane
Recenzents
Anotācija Diplomprojektā pētīta uzņēmuma ARB auto konkurētspēja autoservisu piedāvāto pakalpojumu jomā. Uzņēmums darbojas monopolkonkurences apstākļos, tādēļ svarīgi ir klientam nodrošināt pilnu pakalpojumu ciklu, lai konkurētu ar līdzīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai uzņēmums spētu strādāt un nodrošināt sev attīstību pašreizējos ekonomiskajos apstākļos un konkurēt mainīgajā tirgū, ir nepieciešams ieviest jauninājumus- jaunus pakalpojumus uzņēmuma darbībā. Darba autors analizējis uzņēmuma darbību, attīstības tendences un prioritātes, kā arī piedāvājis savus trīs risinājumus sekmīgai un produktīvai tālākai uzņēmuma darbībai. Analizēti trīs priekšlikumi, lai attīstītu uzņēmējdarbību, no kuriem, izvērtējot ieviešanas izmaksas, produktivitāti, riskus un to mazināšanas iespējas, noteikts izdevīgākais. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Izstrādājot projekta aprēķinu daļu, tika secināts, ka uzņēmuma attīstībai pašreizējā situācijā, nepieciešamākais pakalpojums ir nodrošināt automašīnu virsbūves krāsošanu. Šī pakalpojuma veikšanai piemērotākais variants ir jaunas krāsošanas kameras iegāde. Kā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts tiek piedāvāts autoservisā izstrādāt elektronisko klientu datu bāzi, lai atvieglotu un padarītu produktīvāku autoservisa ikdienas darbu. Datu bāzes izstrādāšanas, ieviešanas process un iegūtais rezultāts attēlots diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā.
Atslēgas vārdi ARB auto; konkurētspēja;pilnu pakalpojumu ciklu;trīs risinājumus;automašīnu virsbūves krāsošanu;
Atslēgas vārdi angļu valodā ARB auto;competitiveness;full service cycle;three solutions;car painting camera;
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:55:24