Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Komplekso notikumu apstrādes pielietošana biznesa procesu pārvaldības sistēmu efektivitātes uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Application of Complex Event Processing for Improvement of Business Process Management Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents
Anotācija Efektīva mūsdienu uzņēmumu funkcionēšana nav iespējama bez atbilstošas uzņēmumā notiekošo biznesa procesu pārvaldības. Pirmā lielā uzņēmumu procesus atbalstošo datorsistēmu kategorija piedāvāja jau gatavas tipveida procesu realizācijas, un tādu sistēmu ieviešana bija un ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Savukārt servisu orientētās arhitektūras principu attīstīšana, kā arī labi izstrādāti atvērtie komunikācijas protokoli sekmēja citas kategorijas biznesa procesu pārvaldības sistēmu attīstību. Mūsdienu biznesa procesu pārvaldības sistēmas dod iespēju realizēt procesus, kas mijiedarbojas ar tīmekļa pakalpēm, un procesi, galvenokārt, tiek realizēti ar BPEL valodas palīdzību, bet procesu modelēšanā izmanto grafisko BPMN valodu. Darbā tiek pētīta problēma, ka mūsdienu biznesa procesi var būt tik sarežģīti, ka tos nevar efektīvi realizēt ar standarta biznesa procesu valodu konstrukcijām. Tās risināšanai tiek piedāvāts izmantot komplekso notikumu apstrādes tehnoloģijas, kas papildinās ierasto biznesa procesu izpildi ar efektīvām sarežģītu situāciju identificēšanas iespējām un padarīs iespējamu dinamisku procesu modelēšanu un realizāciju. Darbā ir analizēti biznesa procesu pārvaldības un komplekso notikumu apstrādes teorētiskie aspekti un ir izstrādāti BPMN un BPEL valodu paplašinājumi, kas nodrošina komplekso notikumu apstrādes izmantošanu biznesa procesos. Maģistra darba projekta daļā tiek aprakstīts ERP Vērtības Kalkulatora tīmekļa lietojuma izstrādes projekts, kas tika realizēts uzņēmumā Exigen Services Latvia. Maģistra darba apjoms ir 74 lappuses, 23 attēli un 7 tabulas, kā arī 3 pielikumi. Projekta daļas apjoms ir 35 lappuses, 9 attēli un 7 tabulas.
Atslēgas vārdi biznesa procesu pārvaldība;komplekso notikumu apstrāde;BPMN;BPEL
Atslēgas vārdi angļu valodā business process management; complex event processing;BPMN;BPEL
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:42:49