Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Elektrokardiogrāfijas Holtera monitoringa signālu artefaktu un trokšņu ietekme uz sirds ritma izmaiņu analīzi
Nosaukums angļu valodā Influence of artifacts and noise on a signal of ECG Holter monitoring on HRV analysis
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs A. Balodis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā elektrokardiogrāfijas monitoringa signālu artefakti un viltus (nepareizi) elektrokardiogrammas kompleksi var ietekmēt sirds ritma izmaiņas (variabilitātes) analīzi. Darba aktualitāte ir saistīta ar atbildes meklēšanu jautājumam kāpēc un kāds ir iemesls tam, ka ārsts nevar dot slēdzienu, vadoties tikai pēc programmas automātiskas analīzes, kā arī atbildēt uz jautājumu tieši kādu sirds notikumu koriģēšanai ir īpaši jāpievērš uzmanība, labojot programmas automātisko analīzi. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par elektrokardiogrāfijas pamatiem, par diennakts sirds monitorēšanu, par sirds darba principiem; ir aprakstīti sirds ritma traucējumi, sirds ritma analīzes instrumenti un veidi, kā arī informācija par sirds ritma monitorēšanas artefaktu jēdzienu, veidiem un rašanas iemesliem. Darba praktiskajā daļā ir veiktā eksperimenta apraksts, kā arī izveidoti izvelēto mērķu sasniegšanai nepieciešamie statistiskie aprēķini. Pēc aprēķinu veikšanas tiek apskatīti rezultāti un izdarīti secinājumi. Iegūtie rezultāti palīdzēja sasniegt izvirzītos mērķus. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 88 lpp., no tām 28 lpp. ir pielikums. Darbs satur 39 attēlus, 9 tabulas, 20 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Sirds ritma variabilitāte;sirds ritms;sirds ritma artefakti;Holtera monitorēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā heart rate;heart rate variability;artefacts of heart rate;Holter monitoring
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:44:32