Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Autobusu virsbūvju remonta ceha rekonstrukcijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Reconstruction Project Of Body Maintenance Shop In Buss Depot"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs docents Ēriks Vonda
Recenzents
Anotācija Šajā bakalaura darbā ar projekta daļu izstrādāts Rīgas pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme 7. autobusu parka Autobusu virsbūvju remonta ceha rekonstrukcijas projekts, kā arī veikta lielgabarīta transportlīdzekļu krāsošanas žāvēšanas kameras personāla pacēlāja projektēšana un aprēķināšana. Autobusu virsbūvju remonta cehs tiek projektēts atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajiem sasniegumiem un virsbūvju remonta tehnoloģijām, Ņemot vērā arī nodarbināto drošību un veselību. Darba mērķis ir modernizēt esošo virsbūvju remonta cehu, uzlabot darbinieku darba apstākļus, paaugstināt veikto darbu kvalitāti un apjomus, kā arī rūpēties, lai sabiedriskā transporta autoparks kalpotu pēc iespējas ilgāk. Lai precīzi noteiktu autobusu virsbūvju remonta ceha nepieciešamo aprīkojumu un iekārtojumu, tika pētīti sekojoši jautājumi: izvērtēta esošā situācija 7. autobusu parka virsbūvju remonta cehā un analizēti tur veiktie virsbūvju remonta un krāsošanas darbi; apskatīti citās RP SIA Rīgas satiksme struktūrvienībās esošie virsbūvju remonta iecirkņi; apskatīti Latvijā esošie lielgabarīta transportlīdzekļu virsbūvju remonta cehi. Izstrādātais bakalaura darbs ar projekta daļu var radīt interesi RP SIA Rīgas satiksme vadībai, lai izanalizētu autora priekšlikumus un Ņemtu tos vērā turpmākās uzņēmuma darbībās. Darbs sastāv no sešām daļām: pirmajā daļā apskatīts projekta objekta vispārīgs raksturojums un apraksts; otrajā daļā apskatīti projekta objekta analogi virsbūvju remonta cehi citās RP SIA Rīgas satiksme struktūrvienībās, Latvijā, kā arī veikts personāla pacēlāju apskats un salīdzinājums; trešajā daļā aprakstīts projektētais, rekonstruējamais autobusu virsbūvju cehs ar tajā esošajiem iecirkņiem un telpām; ceturtajā daļa veikti inženiertehniskie aprēķinu personāla pacēlājam; piektajā daļā veikti ekonomiskie aprēķini personāla pacēlāja izstrādei; sestajā daļā apskatīti darba aizsardzības pasākumi projektējamā autobusu virsbūvju remonta cehā. 4 Darbs izstrādāts latviešu valodā un kopumā ir izklāstīts 101 lapā. Darbā iekļautas 9 tabulas un 30 attēli. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi un darbs satur 9 A1 formāta grafiskās daļas.
Atslēgas vārdi Autobusu virsbuvju remonta ceha projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Reconstruction Project of the Buss Body Repair Shop
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:32:41