Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Izglītības iestādes un darba devēja sadarbības atbalsta sistēmas arhitektūras un servisu izstrāde
Nosaukums angļu valodā "Development of Educational Institution and Employer Collaboration Support System`s Architecture and Services
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs M.Kirikova, STP kat. profesore
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā ir raksturota izglītības iestādes (Universitātes) un darba devēja (Industrijas) sadarbības servisu loma inženierzinātņu izglītības ekosistēmā. Maģistra darba autors minētajā ekosistēmā iezīmē galvenās problēmas, kas kavē abu iesaistīto pušu sadarbību. Šīs problēmas galvenokārt ir saistītas ar informācijas apmaiņu par kompetencēm, zināšanām un prasmēm (zināšanu prasībām), kas tiek sniegtas Universitātē un tiek pieprasītas Industrijā. Vienotas izpratnes veicināšanai par zināšanu prasībām, maģistra darba autors ir izstrādājis Universitātes-Industrijas sadarbības atbalsta sistēmas arhitektūru. Arhitektūra paredz servisus studiju kursu aprakstīšanai un novērtēšanai, zināšanu prasību iegūšanai, atspoguļošanai, zināšanu prasību atbilstības novērtēšanai un esošās darba tirgus situācijas novērtēšanai zināšanu prasību kontekstā. Maģistra darbā ir izstrādāta metode vakanču aprakstu iegūšanai un apstrādei, kā arī metode standartizētu studiju kursu aprakstu izveidošanai, kas atvieglotu Universitātes-Industrijas sadarbības atbalsta sistēmas arhitektūrā ietilpstošo servisu realizāciju. Pamatojoties uz pētījumiem, tika izstrādāts un izmēģināts Brīvās izvēles kursu reitinga servisa (daļēji arī Kursu aprakstīšanas servisa) prototips, kas Industrijai nodrošinātu iespēju novērtēt Universitātes brīvās izvēles kursus. Maģistra darbā pētījums veikts Universitātes-Industrijas sadarbības atbalstam informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē, taču tā rezultāti ir piemērojami arī Universitātes-Industrijas sadarbības atbalstam citās nozarēs. Darbs sastāv no 132 lappusēm, 31 attēla, 14 tabulām, 6 pielikumiem (kopā 41 lpp) un tajā iekļauti 49 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi UNIVERSITĀTE; INDUSTRIJA; ZINĀŠANU PRASĪBAS; KOMPETENČU IETVARI; SADARBĪBAS ATBALSTA SERVISI
Atslēgas vārdi angļu valodā UNIVERSITY; INDUSTRY; KNOWLEDGE REQUIREMENTS; COMPETENCE FRAMEWORK; COLLABORATION SUPPORT SERVICES
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 13:18:00