Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project of an alternative energy company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. J. Ķipsna
Recenzents
Anotācija Auzāne I. (2010.) Alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 73 lpp. un 3 pielikumi, 17 att., 19 tab., bibliogrāfija 31 nosaukums latviešu valodā, 13 angļu valodā, 1 krievu valodā un 1 vācu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta mērķis ir alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts, kas paredz 14 jaunu vēja elektrostaciju iegādi. Pirmā daļa tiek veikta vēja enerģētikas nozares un pētāmā uzņēmuma izstrādātā projekta analīze: sniegta īsa informācija par vēja enerģijas vēsturi un nozares attīstību; izvērtēts vēja enerģijas tirgus stāvokli pasaulē un Latvijā, kā arī apskatīti nozares attīstības šķēršļi Latvijā. Tiek veikta nozares un pētāmā uzņēmuma iespēju un draudu, stipro un vājo pušu analīze. Sniegta informācija par pētāmā uzņēmuma vienas elektrostacijas iegādes projektu, un veikts īss ieskats jaunajā uzņēmuma attīstības projektā. Otrajā daļā tiek veikts plānotā projekta aprēķins: apskatīta ražošanas līdzekļu iegāde un transportēšana, noskaidrots ražošanas līdzekļu montāžas process, apskatīti ražošanas līdzekļu pamatu izstrādes posmi un izmaksas, kā arī izvērtēta to tehniskais sastāvs, izstrādāts ražošanas līdzekļu maiņas un remonta plāns, apkopotas projekta izmaksas un veikts projekta ekonomiskais pamatojums. Trešajā darba tiek apskatīta ražošanas līdzekļu transportēšanas iespējas un tehnoloģija. Ceturtajā daļā tiek izvērtēti darba drošības riski un izstrādāts darba aizsardzības plāns. Piektajā darba daļā tiek apkopotas diplomdarbā izmantotās tabulas, attēli un grafiki. Nozīmīgākie secinājumi ir sekojošie vējš ir neizsīkstošs enerģijas avots, un saražotās vēja enerģijas kopējā jauda pasaulē ar katru gadu palielinās. Nozīmīgākais priekšlikums ir šāds realizēt projekta, jo, kaut arī sabiedrības plānotais projekts prasa lielas investīcijas, tas atmaksāsies piecu gadu laikā. Un tad tas būs stabilas peļņas avots.
Atslēgas vārdi alternatīvā enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā alternative energy
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:49:36