Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam"
Nosaukums angļu valodā "Unified territorial planning in Kekava district"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Kaspars Kojalovičs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojekta daļu Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam" sniedz informāciju par telpisko plānošanu, atspoguļo vietējo pašvaldību teritorijas plānošanas problēmas, piedāvā risinājumu teritorijas plānojumu plānotās (atļautās) izmantošanas plānu apvienošanai Ķekavas novadā. Tas var kalpot kā informatīvs avots ne tikai Ķekavas novada domei, bet arī citām vietējām pašvaldībām par teritorijas plānojumu apvienošanu, kā arī iespējamo risinājumu vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijai teritorijas plānojuma grafiskajai daļai. Darbs ir sadalīts divās daļās - pētnieciskā daļa, un inženierprojekta daļa. Pētnieciskajā daļā stāstīts par telpisko plānošanu, tās jēdzienu, uzdevumiem un kādi normatīvie akti to regulē. Sīkāk tiek apskatīta teritorijas plānošana vietējo pašvaldību līmenī, plānošanas dokumentu sastāvdaļas un kārtībā, kādā tiek izstrādāts un apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums. Aprakstītas būtiskākās problēmas un iespējamie risinājumi vietējās pašvaldības teritorijas plānošanā. Kā arī neliels apskats par teritorijas plānošanas ietekmi uz nekustamo īpašumu tirgu un būvniecības procesu. Inženierporjekta daļā uzmanība tiek pievērsta Ķekavas novada teritorijas plānojumiem. Tiek izanalizētas nepilnības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī plānojuma atbilstība MK noteikumiem Nr.1148 un darba uzdevumiem. Tika apzināta esošā situācija Ķekavas novada teritorijas plānojumu zonējumu klasifikācijā un, balstoties uz to, piedāvāts iespējamais risinājums vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijas izveidei grafiskajai daļai. Tehniski tika mēģināts apvienot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānus un aizsargjoslu plānus, izmantojot MicroStation V8 un GeoMedia Professional V6.1 programmatūras. Darbā ir 126 lappuses, 33 attēli, 11 tabulas, 9 pielikumi un 31 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam
Atslēgas vārdi angļu valodā Unified territorial planning in Kekava district
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 28.04.2011 12:57:44