Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Imantas dzīvojamā rajona telpiskās struktūras attīstība
Nosaukums angļu valodā The Spatial Structure Development of Imanta Residential Area
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lekt.E.Suvorovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darb ā tiek apskatīti un analizēti lielmēroga dzīvojamo rajonu pozitīvie un negatīvie aspekti. Pētījumā, rezultāta sasniegšanai, tiek izmantotas dažādas metodes - tiek pētīta un sistematizēta pieejam ā inform ā cija par lielm ē roga dzīvojamiem rajoniem, tiek veikta aptauja, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par lielmēroga rajoniem. Darb ā tiek analizēta Imantas apkaime, kas ir viens no daudzajiem Rī gas lielmēroga dzīvojamiem rajoniem. Izvēlētais rajona piemērs tiek uzskatīts par vienu no pievilcīgākajiem Rīgas lielmēroga rajoniem un tajā vēl ir liels potenciāls, lai šis rajons tiktu uzskatīts par vispievilcīgāko. Kopum ā sabiedrīb ā v ē rojama pozitīva attieksme pret lielm ē roga dzīvojamajiem rajoniem, tomēr vērojama viedokļu atšķirība starp lielmēroga dzīvojamo rajonu iedzīvotajiem un tiem, kas tādos nedzīvo. Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamais rajons, Imanta, dzīvojamo rajonu telpiskā struktūra. Lapaspušu skaits - 58, 13 attēli, pielikumā kursa darbs projektēšanā uz 5 A3 formāta lapām, izmantoti 42 literatūras, interneta un nerakstītie avoti.
Atslēgas vārdi lielmēroga dzīvojamais rajons; Imanta; dzīvojamo rajonu telpiskā struktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā large-scale residential area; Imanta; residential spatial structure
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 16:13:31