Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancement of business activities of a company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma ir .Uzņēmuma darbības pilnveido.anas projekts.. Darbā aplūkots uzņēmums, kas darbojas būvniecības nozarē un kura pamatdarbības veids ir projektēšanas pakalpojumu sniegšana. Tēmas izvēle saistīta ar tās aktualitāti. Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm un pieder pie ražojošām tautsaimniecības nozarēm, kas jebkurā valstī ir ļoti nozīmīgas. Tādēļ arī ir svarīga šajā nozarē darbojo.os uzņēmumu veiksmīga darbība. Darba apjoms ir 72 lpp., darbā ir 2 daļas, 4 nodaļas, 7 apakšnodaļas, 26 attēli, 32 tabulas, izmantots 22 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Pirmajā nodaļā veikta būvniecības nozares analīze, kā arī veikta uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju analīze. Otrajā nodaļā, balstoties uz pirmās nodaļas analīzes rezultātiem, tiek piedāvāti un izstrādāti pasākumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Trešajā nodaļā tiek izstrādā būvniecības nozares attīstības prognoze, prognozējot būvniecības apjomus Latvijā nākamajam gadam. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta darba vide uzņēmumā un piedāvāti darba vides uzlabošanas pasākumi. Izstrādājot darbu, izmantota speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, materiāli internetā, LR likumi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi uzņēmums;darbības analīze;priekšlikumi
Atslēgas vārdi angļu valodā company;analysis;offers
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:37:19