Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for developing performance of a life insurance company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs asoc. prof. I. Voronova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors: Dace Kauseniece Diplomprojekta vadītājs: Asoc.prof., Dr.oec. Irina Voronova Diplomprojekta tēma: Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 42 att., 33 tab., darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie avoti: bibliogrāfija 20 avoti Diplomprojekta galvenie rezultāti: dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības novērtējums un analīze, tās rezultātā izvirzīto problēmu risinājums, piedāvājot trīs iespējamos projektus sabiedrības darbības pilnveidošanai. Izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kauseniece, D. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs Voronova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 67 lpp.
Atslēgas vārdi Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for developing performance of a life insurance company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:36:11