Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgas dzīvojamās vides attīstības virzieni Rīgas reģionā
Nosaukums angļu valodā The Directions of Sustainable Living Environment Development in Riga Region
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lekt.I.Bērziņa
Recenzents
Anotācija Autores bakalaura darba temats ir „Ilgtspējīgas dzīvojamās vides attīstības virzieni Rīgas reģionā". Bakalaura darbs izstrādāts Rīgas Tehniskā Universitātē 2011.gadā. Bakalaura izstrādājamā darba mērķis ir izpētīt vēsturisko pilsētu attīstības principus un konstatēt to ietekmi uz ilgtspējīgas pilsētvides attīstību mūsdienās, iepazīties ar ilgtspējīgas attīstības principiem, to definējošiem dokumentiem un izdarīt secinājumus un priekšlikumus par iespējamo ilgtspējīgas pilsētvides attīstību Rīgas reģionā. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba autore analizēja nelielas apdzīvotas vietas Rīgas reģionā ilgtspējības kontekstā, kā arī veica aptauju, lai uzzinātu iedzīvotāju informātību par ilgtspējīgas dzīvojamās vides aspektiem Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. veikta sociālā aptauja; 2. esošās situācijas un plānošanas dokumentu, un nostādņu analīze; 3. esošo pētījumu līmeņa literatūras apsekošana 4. Veikta nelielu dzīvojamo vietu analīze Rīgas reģionā 5. sagatavoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pamatdaļu veido trīs nodaļas. Bakalaura darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par bakalaura darba laikā iegūto, apkopoto un analizēto informāciju. Darba apjoms 66 lapas (pamatdaļa - 45 lapas), tajā iekļauti 14 attēli, un 13 pielikumi. Darbā izmantoti 20 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga dzīvojamā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable dwelling
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 16:10:31