Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas darbaspēka emigrācija uz Eiropas Savienības valstīm"
Nosaukums angļu valodā "Migration of Latvian Labour Force to the European Union Countries"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbu par tēmu Latvijas darbaspēka emigrācija uz Eiropas Savienības valstīm izstrādāja RTU studente Veronika Harčenoka. Bakalaura darbā apskatītas migrācijas formas, reemigrācijas būtība, ārējās migrācijas un globalizācijas ietekme uz migrantiem un to izcelsmes valstīm. Izanalizēta pašreizējā situācija darba tirgū; pētīta demogrāfiskā situācija, nodarbinātība, bezdarbs darba samaksas un sociālās drošības līmeņi. Apskatīta Latvijas iedzīvotāju emigrācijas dinamika Eiropas Savienības valstīs, definēti emigrācijas iemesli un novērtētas pozitīvas un negatīvas sekas, kā arī piedāvāti problēmas iespējamie risinājumi. Pētījuma rezultātā bija izvirzīti secinājumi, ka emigrantu skaits pieaug ar katru gadu, īpaši straujš pieaugums bija vērojams 2009. gadā. Par galveno emigrācijas iemeslu var uzskatīt darba samaksas līmeņu atšķirības Eiropas Savienības valstīs. Ietekmes faktoru daudzveidība nozīmē, ka objektīva ekonomiskās emigrācijas ietekmes novērtēšana uz Latvijas Republikas tautsaimniecību un iedzīvotājus nevar būt viennozīmīga: ir gan pozitīvas, gan negatīvas puses. Bakalaura darba apjoms ir 52 lappuses; darbā ir 13 tabulu un 12 attēlu. Bibliogrāfiskā sarakstā ir 18 avotu.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs; Latvijas darbaspēka emigrācija uz Eiropas Sacienības valstīm
Atslēgas vārdi angļu valodā The bachelor thesis; Latvian Labour Emigration to European Union Countries
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:38:49