Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Jonizējošā starojuma ietekme uz PbS nanopunktu fotoemisijas spektriem
Nosaukums angļu valodā Influence of ionizing radiation on the photoemission spectra of PbS nanodots
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs J. Dehtjars
Recenzents
Anotācija Maģistra darba uzdevums ir izpētīt materiāla ZrO2:PbS plēvīte stikla pamatne atbildi uz saņemto jonizējošā starojuma dozu ar mērķi noskaidrot, vai šis materiāls var kalpot par potenciālu jonizējošā starojuma dozimetru. Maģistra darbs sastāv no ievada, pārskata par ZrO2:PbS plēvīšu īpašībām, veikto eksperimentu un aprēķinu apraksta, eksperimentu un aprēķinu rezultātu analīzes un secinājumiem. Darba rezultātā ir izpētīti paraugu ZrO2:PbS plēvīte stikla pamatne fotoemisijas spektri un virsmas potenciāla izmaiņa atkarībā no saņemtās elektronu starojuma dozas. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 41 attēlu, 2 pielikumus. Maģistra darba apjoms kopā ar pielikumiem ir 53 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ZrO2:PbS pēvītes; fotoemisija; atomspēka mikroskopija; dozimetrija; elektronu starojums
Atslēgas vārdi angļu valodā ZrO2:PbS films; photoemission; atomic force microscopy; dosimetry; electron radiation
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:36:14