Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivācijas sistēmas veidošanas problēmas krīzes apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Motivation System Development in a Crises Situation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors: Olga Ščogoļeva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ilona Ezera, RTU prakt. docente, Mg.oec. Maģistra darba temats: Motivācijas sistēmas veidošanas problēmas krīzes apstākļos Maģistra darba apjoms: 84 lpp., 7 tabulas, 19 attēli un 2 pielikumi Maģistra darba izmantojamie materiāli: maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 32 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati, informācija no interneta, speciālā un mācību literatūra, Bankas X iekšējie nepublicētie materiāli, intervijas ar finanšu nozares uzņēmumu pārstāvjiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: veikta Bankas X darbinieku anketēšana un motivācijas sistēmas analīze, uz tā pamata ir izveidots piecu soļu motivācijas uzlabošanos projekts personāla piesaistei Bankā X Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ščogoļeva O. Motivācijas sistēmas veidošanas problēmas krīzes apstākļos: Maģistra darbsZinātniskais vadītājs Ezera I. Datorsalikums, - Rīga: RTU, 2010. - 84 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija, motivācijas sistēma, krīze, vadības uzvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, motivation system, crisis, management behavior
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:39:32