Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Platformas .NET paralēlo risinājumu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Parallel Solutions for .NET Platform
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
Recenzents
Anotācija Šai darbā autors analizē .NET platformas piedāvātos risinājumus paralelitātes nodrošināšanas uzdevumu veikšanai. Darbā ir pētīta .NET struktūra, arhitektūra un platformas darbības principi. Autors pētīja arī konkurentos risinājumus, kurus arī piedāvā .NET un salīdzināja tos ar paralēlo paplašinājumu piedāvāto risinājumu. Darbā tika izvērtēti .NET ietvara risinājumi ciklu operatoru paralelizācijai Parallel.For un Parallel.Foreach. Darbs satur kopīgās atmiņas sinhronizācijās elementu aprakstu un to pielietojums. Salīdzināts paralēlo procesu vadības paņēmienu efektīvums dažādu tipu uzdevumos. Izpētīta TPL (Task Parallel Library) bibliotēka un tās funkcionalitāte. Aplūkotas tajā iekļautās klases un izskaidrots, kādiem paralelitātes nodrošināšanas mērķiem tās kalpo. Darbā arī izanalizēti PLINQ tehnoloģijas piedāvātie vaicājumu paralelitātes nodrošināšanas paņēmieni. Veikta salīdzināšana starp PLINQ un LINQ tehnoloģijām un to izmantošanas paņēmienu ērtība. Darbā autors veica eksperimentus, lai pārbaudītu, kādas ir konkurento risinājumu un paralēlo risinājumu vājās un stiprās puses. Tika arī noskaidrots cik liels ir ātrdarbības pieaugums katram paņēmienam atsevišķos uzdevumu gadījumos. Bakalaura darbā ir 39 lappuses, 15 attēli, 4 tabulas, 4 pielikumi un 14 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi .NET Paralēlie .NET 4.0 Pavedienu telpa
Atslēgas vārdi angļu valodā .NET Parallel Threading .NET 4.0 Thread pool
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 15:45:47