Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Godīgā tirdzniecība un Latvijas dalība tajā"
Nosaukums angļu valodā "Fair Trade and Participation of Latvia in It"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Elīnas Strautmanes bakalaura darba tēma ir Godīgā tirdzniecība un Latvijas dalība tajā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Godīgās tirdzniecības ekonomisko darbību un Latvijas līdzdalību tajā un izstrādāt priekšlikumus Godīgās tirdzniecības turpmākajiem attīstības virzieniem Latvijā. Bakalaura darbā apskatīti Godīgās tirdzniecības izveidošanas iemesli, mērķi, darbības principi, starptautiskie tīkli; raksturoti galvenie produkti, iesaistītās valstis, ekonomiskā darbība, Godīgās tirdzniecības atpazīstamība Latvijā un tās turpmākā attīstība. Darba gaitā autore izstrādājusi aptaujas anketu, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju informētību par Godīgo tirdzniecību un attieksmi pret tās darbības principiem. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 nodaļām ar apakšnodaļām. Darba apjoms ir 56 lapaspuses, tajā ir 8 attēli, 5 tabulas un 2 pielikumi. Darba izstrādāšanai izmantoti 40 literatūras avoti. Bakalaura darba rezultātā ir apkopoti secinājumi, kas radušies, pētot teorētiskos materiālus un veicot praktisko pētījumu, un sniegti priekšlikumi Latvijas turpmākajai dalībai Godīgajā tirdzniecībā.
Atslēgas vārdi Godīgā tirdzniecība; alternatīvs tirdzniecības veids
Atslēgas vārdi angļu valodā Fair trade; alternative trading system
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:23:47