Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Koncerna tirdzniecības servisa pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Trade Service Options in a Holding Company "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. J.Reiters
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors: Ieva Laurencija DUNTAVA Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Reiters, RTU prof. Dr.oec. Maģistra darba temats: Koncerna tirdzniecības servisa pilnveidošanas projekts Maģistra darba apjoms: 126 lpp, tajā skaitā analītiskā daļa - 25 lpp, lietišķā pētījuma daļa 29 lpp, projekta daļa 30 lpp. Maģistra darbā ir iekļautas 34 tabulas, 26 attēli un ir 16 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 52 literatūras avotu. Darbā izmantotie materiāli: interneta resursi, RTU zinātniskajā bibliotēkā pieejamie literatūras avoti, starptautisko semināru materiāli, Siemens korporatīvā literatūra un nepublicētie materiāli, kā arī studiju laikā izveidotie lekciju un nodarbību konspekti un personiskā darba pieredze. Maģistra darba galvenie rezultāti: Siemens Oy Latvijas filiālē nepieciešams pieņemt vēl vienu klientu menedžeri, jāpilnveido piedāvājuma, pasūtījuma un sūdzību process izslēdzot no tā nevajadzīgās darbībās un ieviešot neizmantotās pieejamās tehnoloģiskās iespējas. Jāatjauno uzņēmuma Latvijas mājas lapa un jāiegulda finansu līdzekļi energoefektivitātes paaugstināšanas projektos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Duntava, I.L. Koncerna tirdzniecības servisa pilnveidošanas projekts.: Maģistra darbs Zinātn. vadītājs Reiters, J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 126 lpp
Atslēgas vārdi koncerns; serviss; apkalpošanas serviss; pēcpārdošanas serviss; maksas serviss
Atslēgas vārdi angļu valodā concern; group; service; sales service; aftersales service; chargable service
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:53:07