Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „MAILMASTER” klientu uzticamības paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing client loyalty in „MAILMASTER” Ltd”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Andersone
Recenzents
Anotācija Projekta darbs ir izstrādāts par uzņēmumu SIA Mailmaster, projekta tēma ir SIA Mailmaster klientu uzticamības paaugstināšanas projekts. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Projekts ir izstrādāts par aktuālu tēmu, darba mērķis ir noturēt esošos klientus sīvas konkurences un ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. SIA Mailmaster aktuāla problēma - klientu negatīvā attieksme pret piedāvātā pakalpojuma cenu, servisu un kvalitāti. Darbs sastāv no5.daām. 1. Analītiskā daļa, kur ir detalizēti aprakstīta uzņēmuma darbība, tiek veikts praktisks patērētāju attieksmes pētījums pret uzņēmumu Mailmaster piedāvāto pakalpojumu. Nozares analīze, konkurentu analīze. Sastādīta uzņēmuma SVID analīze un tās detalizēts apraksts. 2.Projekta aprēķinu daļa, kurā ir iekļauti projekta izstrādes posmi, Šajā nodaļā tiek analizēti aptaujas anketās iegūtie dati, tādējādi konstatējot klientu patreizējo negatīvo attieksmi un izvirzot uzdevumus, lai šo attieksmi mainītu. Projekta aktivitāšu kalendārais grafiks, projekta risku novērtējums, projekta izmaksu tāme, mārketinga plāns, nepieciešamie finanšu resursi to apguve, ekonomiskais ieguvums, uzņēmuma finanšu pārskati. 3.Tehnoloiskā daļa, kur ir aprakstīta klientu datu apstrāde un datu aizsardzība. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa, kur ir aprakstīti uzņēmuma darbinieku darba apstākļu kaitīgie faktori un to novēršanas pasākumi. 5.Grafiskā daļa. Projekta darba kopējais apjoms ir 105 lapas, no kurām 5 lapas ir pielikumi, 30 tabulas un 12 attēli. Projekta beigās izklāstīti secinājumi un priekšlikumi. Projekta darbam ir praktisks pielietojums.
Atslēgas vārdi Projekta darbs ir izstrādāts par uzņēmumu SIA Mailmaster, projekta tēma ir SIA Mailmaster klientu uz
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing client loyalty in Mailmaster Ltd
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 12:18:03