Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Pensiju fondi kā sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanas faktors"
Nosaukums angļu valodā „Pension funds as a factor of enhancing the welfare level of the society”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta studente Svetlana Petuhova. Bakalaura darba temats ir Pensiju fondi kā sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanas faktors. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 daļām: Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta pensiju sistēmas un pensiju fondu teoretiskā bāze. Šeit tiek apskatīts sociālās sistēmas teorētiskais modelis un labklājības līmeni ietekmējošie faktori, ar mērķi noteikt pensiju sistēmas vietu un būtību valsts sociālajā politikā. Tālāk tiek izpētīti pensiju fondi kā daļa no valstī īstenotās pensiju sistēmas. Bakalaura darba otrajā daļā tiek izpētīta Latvijas pensiju sistēmas būtība. Tiek analizēta Latvijā īstenota valsts sociālā politika, apkopota informācija par trīs līmeņu pensiju sistēmas darbību, kā arī uz piemēru pamata tika analizēta pensiju sistēmas izmaiņu ietekme uz pensionāru ienākumu apmēru. Izstrādāti vairāki pensiju apmēru aprēkinu piemēri dažādos apstākļos. Daļas turpinājumā ir analizēta Latvijas valsts un privāto pensiju fondu darbība. Bakalaura darba analīze tiek turpināta ar autores pētījumu rezultātu apkopošanu trešajā daļā. Šeit autore salīdzina divu privāto atklāto pensiju fondu ASSwedbank atklātā pensiju fonda un ASSEB atklātā pensiju fonda darbību pēdējos piecos gados, kā arī izstrādā prognozes 5 gadiem. Uz piemēru pamata tiek pieradīta pensiju plānu ienesīguma, regulāro iemaksu apmēra un dalības laika būtība sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanā vecuma pensijas gados. Bakalaura darbs ietver 22 tabulas, 9 attēlus un 4 formulas. Darba izstrādei ir izmantoti 65 informācijas resursu un literatūras avoti. Bakalaura darbam ir 3 pielikumi. Darba apjoms 77 lpp.
Atslēgas vārdi pensiju fondi; pesniju sistēma; labklājības līmenis;
Atslēgas vārdi angļu valodā pension funds, pension system; welfare level
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:36:37