Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Grāmatvedības uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project for accounting company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs lekt. I. Ovčiņņikova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta temats: Grāmatvedības uzņēmuma attīstības projekts". Diplomprojekta apjoms: 60 lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 21 tabulas, 23 attēli, 3 formulas. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 31 izmantojamie literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības vides analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, novērtētas uzņēmuma apkārtējas vides iespējas un draudi. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma attīstības priekšlikumi: pakalpojumu apjoma plānošana; grāmatvežu skaita plānošana; darbinieku motivācija. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīts pakalpojumu sniegšanas process un tehnoloģiskais process uzņēmumā. Darba aizsardzības daļā izvērtēta organizatoriskā struktūra uzņēmumā un prasības darba vietā. Izstrādāts darba aizsardzības plāns 2011. gadam.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības uzņēmuma attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development project for accounting company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 15:42:59