Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Silto asfalta maisījumu izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Warm Mix Asphalt Investigation"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Nosaukums latviešu valodā: Silto Asfalta Maisījumu Izpēte. Tehnoloģijas, kas būtiski ļauj samazināt karsto asfalta maisījumu (HMA) ražošanas un ieklāšanas temperatūru tiek sauktas par siltiem asfalta maisījumiem (WMA). Pateicoties samazinātai bitumena viskozitātei un uzlabotai iestrādājamībai, dažas WMA tehnoloģijas dod iespēju pazemināt temperatūru līdz 100oC un pat vēl zemāk, nepasliktinot asfalta mehāniskās īpašības. Tas rada vairākas priekšrocības pār tradicionālajiem HMA, piemēram, samazināta atmosfēras piesārņošana, zemāks enerģijas patēriņš, uzlaboti darba apstākļi, vieglāka ietrādājamība un sablīvējamība u.c. Šis darbs piedāvā detalizētu šo priekšrocību izklāstu un iespējamas specializācijas WMA ieviešanai. Neskatoties uz veiksmīgiem testēšanas rādītājiem salīdzinot ar HMA, šīs tehnoloģijas vēl nav guvušas lielu ievērību asfalta ražošanas industrijā. Lai nodrošinātu plašu ieviešanu komerciālajā ražošanā, ir nepieciešams pierādīt, ka WMA nodrošina tādas pašas vai labākas asfalta īpašības un ilgmūžību kā tradicionālie karstie asfalta maisījumi. Šajā darbā ir apskatītas potenciālās problēmas, kas saistītas ar WMA tehnoloģijām, kā arī ietverti rezultāti no dažādiem zinātniskiem pētījumiem. Kopskaitā ir aplūkoti 22 WMA produkti, norādīti temperatūras samazināšanas principi, produkta pamatīpašības un lielākajai daļai no tiem apskatīta arī ražošanas tehnoloģijas. Lai izanalizētu divas WMA tehnoloģijas Sasobit un Rediset WMX, tika veikts pētnieciskais darbs laboratorijā. Sasobit pievienošana samazināja bitumena viskozitāti pie augstām temperatūrām, bet pazemināja pie vidējām un zemām. Savukārt Rediset WMX izmainīja bitumena īpašības tikai nedaudz. Bituminētā maisījuma īpašības tika pētītas pie četrām dažādām temperatūrām un paraugi tika sagatavoti ar divām dažādām blīvēšanas metodēm. Tika noteikts, ka paraugu blīvums ir atkarīgs no sablīvēšanas metodes, kas norāda, ka nepieciešama papildu izpēte, lai noteiktu korelāciju ar reāliem blīvēšanas darbiem būvobjektā. Testu rezultāti norādīja, ka, lai nodrošinātu adekvātu WMA un HMA salīdzināšanu, ir nepieciešama maisījuma žāvēšana sablīvēšanas temperatūrā vismaz divas stundas. Stinguma un paliekošo deformāciju testa rezultāti norādīja, ka ir iespējams samazināt sablīvēšanas temperatūru abiem produktiem līdz vismaz 125oC nepasliktinot šo īpašību rādītājus. Tika veikts aprēķins, lai noskaidrotu enerģijas patēriņu asfalta industrijas maisījuma ražošanas un ieklāšanas ciklam. Tika salīdzināts WMA un HMA enerģijas patēriņš septiņiem dažādiem moduļiem. Rezultāti uzrādīja 5% līdz 18% ietaupījumu kopējā ciklā un norādīja, ka ietaupījumu apjoms ir vislielākajā mērā atkarīgs no maisījuma ražošanas un ieklāšanas temperatūras samazinājuma. Tā kā šim procesam pārsvarā tiek lietota fosilā degviela, tad tika arī pierādīts, ka enerģijas samazināšana atstāj tiešu iespaidu uz atmosfēras piesārņojuma samazināšanu. Darbā ir 125 lapaspuses, ieskaitot 24 tabulas, 63 attēlus, 6 formulas, 92 literatūras avotus un 4 pielikumus. Tika sagatavoti pieci dažādi bitumena paraugi un darbā iekļauti 37 testu rezultāti. Tika sagatavoti trīs dažādi asfalta maisījumi, sablīvēts 31 paraugs un ir iekļauti 78 testu rezultāti.
Atslēgas vārdi WMA, Siltie Asfalta Maisījumi, Vides aizsardzība, Asfalta ražošanas, Btumena Viskozitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā WMA, Warm Mix Asphalt, Environment, Energy, Asphalt Production, Bitumen Viscosity
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 14:06:32