Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Atkritumu apsaimniekošanas loģistikas plānošana"
Nosaukums angļu valodā "Planning of Waste Management Logistics"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. Nikolajs Sprancmanis
Recenzents
Anotācija Baibas Brantes maģistra darbam „Atkritumu apsaimniekošanas loģistikas plānošana" maģistra akadēmiskā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Atkritumu efektīva apsaimniekošana ir nozīmīga, jo siltā laikā pat neliels pārtraukums atkritumu izvešanā var izraisīt negatīvas sekas, kā piemēram, sāk vairoties mušas un žurkas, no veselības aizsardzības viedokļa viss savāktais operatīvi jāapsaimnieko, jo atkritumos var savairoties arī patogēnās jeb slimības izraisošās baktērijas. Apsaimniekotāji cenšas atkritumus pēc iespējas ātrāk aizvest prom, tāpēc ir nepieciešams izveidot efektīvu atkritumu apsaimniekošanas loģistikas plānošanu. Darba mērķis ir izanalizēt iespējas, kā uzlabot atkritumu savākšanu, tai skaitā maršrutus, ieviest vienotus normatīvus darba laika normēšanai, kā arī pamatot apstākļus atkritumu šķirošanas realizācijai. Darba pirmajā daļā tiek noteikta atkritumu savākšanas nepieciešamība un raksturota Latvijas atkritumu saimniecība. Otrajā daļā analizēta tiek loģistikas pielietošana atkritumu apsaimniekošanā to savākšanas stadijā, maršrutu racionalizācijas un to normēšanas metodes, ievērojot lielo savākšanas vietu skaitu un kraušanas, kā arī braukšanas darbietilpību. Trešajā daļā tiek sniegta šofera darba laika normēšanas kārtība, balstoties uz dažādu normēšanas metožu, ieskaitot mikroelementu metodi, kombinētu pielietošanu. Tiek izveidoti iespējamie manevra varianti piebraukšanai pie atkritumu konteineriem un tiek veikta maršrutu hronometrāža. Darbā ir 3 nodaļas, 87 lpp., 34 attēli, 23 tabulas, 34 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 2 pielikumi uz 5 lpp.
Atslēgas vārdi Atkritumu apsaimniekošana,loģistika, manevrēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of waste management, Logistic, manoevuring
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 16:40:06