Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas"
Nosaukums angļu valodā "Problems of geographical names creation and localisation"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Štrauhmanis
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs „Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas” sastāv no 4 nodaļām, no kurām 3 nodaļas veltītas teorijai. 1. nodaļā apskatīti ģeogrāfiskie nosaukumi gan to jēdzieniskajā izpratnē, gan ģeogrāfiskie nosaukumus pasaulē, ar tiem saistītās organizācijas (UNGEGN, ICA), savukārt, 2. nodaļā apskatīti Latvijas normatīvie akti un dots neliels ieskats Austrumlatvijas vēsturiskajā situācijā, bet 3. nodaļā apskatīti ģeogrāfisko nosaukumu lokalizācijas pamatprincipi (NATO specifikācijā un citā teorētiskajā literatūrā). Pētnieciskajā daļā (4. nodaļa) apskatītas tādas ģeogrāfisko nosaukumu lokalizācijas problēmas tematiskajās kartēs pēc tādiem kritērijiem kā, vai saprotams uz kādu objektu attiecas ģeogrāfiskais nosaukums, kā lokalizēti ģeogrāfiskie nosaukumi blakus esošiem objektiem un kā ģeogrāfiskais nosaukums pārklāj blakus esošos objektus. Apskatītas arī Austrumlatvijas apdzīvoto vietu veidošanas un lokalizācijas problēmas tematiskajās un topogrāfiskajās kartēs, skatot kā uz kartes izvietosies skrajciemu un, tajos ietilpstošo, viensētu ģeogrāfiskie nosaukumi, vai būs saprotams, uz cik lielu teritoriju attiecināms skrajciema nosaukums, vai saprotams kurš no kartē redzamajiem nosaukumiem ir alternatīvais, kurš oficiālais apdzīvotās vietas nosaukums. Izvērtējot ģeogrāfiskos nosaukumu lokalizāciju dotajās kartēs, tika secināts, ka, ja ģeogrāfiskais nosaukums tiek uztverts kā daļa no kartes pamatnes, tiek labāk izcelts kartes tematiskais saturs un pati karte izskatās daudz pārskatāmāka, tomēr bieži kartes satura tematiskie elementi pārklāj, kartes pamatnē esošos ģeogrāfiskos nosaukumus, padarot tos grūti lasāmus. Bet, ja ģeogrāfiskais nosaukums ir piesaistīts kartes tematiskajam elementam, tas ir pietiekami labi izcelts un lasāms, bet kartes slodze un pārskatāmība mazinās. Apskatot Austrumlatvijas apdzīvoto vietu ģeogrāfiskos nosaukumus, secināts, ka vietējie iedzīvotāji apdzīvotās vietas labprātāk uztver kā ciemus, nevis viensētas, tādēļ ir būtiski, lai kartēs par Austrumlatviju būtu redzamas skrajciemu robežas. Darba kopējais apjoms ir 83 lpp., un tajā iekļauti 73 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ģeogrāfiskie nosaukumi, lokalizācija, kartes, kartogrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā geographical names, localization, maps, cartography
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2014 21:34:10