Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas"
Title in English "Problems of geographical names creation and localisation"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Štrauhmanis
Reviewer
Abstract Maģistra darbs „Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas” sastāv no 4 nodaļām, no kurām 3 nodaļas veltītas teorijai. 1. nodaļā apskatīti ģeogrāfiskie nosaukumi gan to jēdzieniskajā izpratnē, gan ģeogrāfiskie nosaukumus pasaulē, ar tiem saistītās organizācijas (UNGEGN, ICA), savukārt, 2. nodaļā apskatīti Latvijas normatīvie akti un dots neliels ieskats Austrumlatvijas vēsturiskajā situācijā, bet 3. nodaļā apskatīti ģeogrāfisko nosaukumu lokalizācijas pamatprincipi (NATO specifikācijā un citā teorētiskajā literatūrā). Pētnieciskajā daļā (4. nodaļa) apskatītas tādas ģeogrāfisko nosaukumu lokalizācijas problēmas tematiskajās kartēs pēc tādiem kritērijiem kā, vai saprotams uz kādu objektu attiecas ģeogrāfiskais nosaukums, kā lokalizēti ģeogrāfiskie nosaukumi blakus esošiem objektiem un kā ģeogrāfiskais nosaukums pārklāj blakus esošos objektus. Apskatītas arī Austrumlatvijas apdzīvoto vietu veidošanas un lokalizācijas problēmas tematiskajās un topogrāfiskajās kartēs, skatot kā uz kartes izvietosies skrajciemu un, tajos ietilpstošo, viensētu ģeogrāfiskie nosaukumi, vai būs saprotams, uz cik lielu teritoriju attiecināms skrajciema nosaukums, vai saprotams kurš no kartē redzamajiem nosaukumiem ir alternatīvais, kurš oficiālais apdzīvotās vietas nosaukums. Izvērtējot ģeogrāfiskos nosaukumu lokalizāciju dotajās kartēs, tika secināts, ka, ja ģeogrāfiskais nosaukums tiek uztverts kā daļa no kartes pamatnes, tiek labāk izcelts kartes tematiskais saturs un pati karte izskatās daudz pārskatāmāka, tomēr bieži kartes satura tematiskie elementi pārklāj, kartes pamatnē esošos ģeogrāfiskos nosaukumus, padarot tos grūti lasāmus. Bet, ja ģeogrāfiskais nosaukums ir piesaistīts kartes tematiskajam elementam, tas ir pietiekami labi izcelts un lasāms, bet kartes slodze un pārskatāmība mazinās. Apskatot Austrumlatvijas apdzīvoto vietu ģeogrāfiskos nosaukumus, secināts, ka vietējie iedzīvotāji apdzīvotās vietas labprātāk uztver kā ciemus, nevis viensētas, tādēļ ir būtiski, lai kartēs par Austrumlatviju būtu redzamas skrajciemu robežas. Darba kopējais apjoms ir 83 lpp., un tajā iekļauti 73 attēli un 2 pielikumi.
Keywords ģeogrāfiskie nosaukumi, lokalizācija, kartes, kartogrāfija
Keywords in English geographical names, localization, maps, cartography
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 20.01.2014 21:34:10