Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai"
Nosaukums angļu valodā "Land Survey for inplementation of a Detailed Plan"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Auziņš
Recenzents O.Metuma
Anotācija Māra Pucena. Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai: Maģistra darbs. Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Ģeomātikas katedra, - 2014., - 87 lpp. Viens no būtiskākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir detālplānojums, ar kura palīdzību tiek īstenota konkrētas teritorijas attīstība. Lai īstenotu detālplānojumā paredzētoteritorijas attīstības ieceri, liela nozīme ir zemes ierīcības darbiem. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, kur pirmajā nodaļā ir apskatītateritorijas plānošanas sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā sniegts apraksts par detālplānojuma jēdzienu, tā saturu un izstrādes kārtību. Trešā nodaļā ir apskatīts zemes ierīcības jēdziens, tās vēsturiskā attīstība, kā arī zemes ierīcības projekta saturs un izstrādes kārtība. Maģistra darba ceturtajā nodaļā ir aprakstīti zemes vienību projektēšanas principi. Maģistra darbā ir veikta detālplānojumā veikto zemes ierīcības darbu analīze un sniegts novērtējums. Maģistra darba kopējais apjoms ir 87 lapas, tajās ir iekļauti 25 attēli, 5 tabulas un 1 pielikums. Izmantoti 78 bibiliogrāfijas avoti.
Atslēgas vārdi zemes ierīcība, detālplānojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Land Survey, Detailed Plan
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 11:05:19