Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai"
Title in English "Land Survey for inplementation of a Detailed Plan"
Author Māra Pucena
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Auziņš
Reviewer O.Metuma
Abstract Māra Pucena. Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai: Maģistra darbs. Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Ģeomātikas katedra, - 2014., - 87 lpp. Viens no būtiskākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir detālplānojums, ar kura palīdzību tiek īstenota konkrētas teritorijas attīstība. Lai īstenotu detālplānojumā paredzētoteritorijas attīstības ieceri, liela nozīme ir zemes ierīcības darbiem. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, kur pirmajā nodaļā ir apskatītateritorijas plānošanas sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā sniegts apraksts par detālplānojuma jēdzienu, tā saturu un izstrādes kārtību. Trešā nodaļā ir apskatīts zemes ierīcības jēdziens, tās vēsturiskā attīstība, kā arī zemes ierīcības projekta saturs un izstrādes kārtība. Maģistra darba ceturtajā nodaļā ir aprakstīti zemes vienību projektēšanas principi. Maģistra darbā ir veikta detālplānojumā veikto zemes ierīcības darbu analīze un sniegts novērtējums. Maģistra darba kopējais apjoms ir 87 lapas, tajās ir iekļauti 25 attēli, 5 tabulas un 1 pielikums. Izmantoti 78 bibiliogrāfijas avoti.
Keywords zemes ierīcība, detālplānojums
Keywords in English Land Survey, Detailed Plan
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.01.2014 11:05:19