Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Klimatisko apstākļu ietekme uz stikloto konstrukciju energoefektivitātes īpašībām"; inženierprojekts "Ortoklīnika Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Effect of Climatic Conditions on the Energy Efficiency of Glazed Structures"; Engineering Design Project "Orthoclinic on Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Diplomdarbs izstrādāta Rīgas Tehniskajā Universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvražošanas institūtā. Darbs sastāv no divām daļām: Pētnieciskās daļas- klimatisko apstākļu ietekme uz stikloto konstrukciju energoefektivitātes īpašībām; Inženierprojekta daļas- ORTO klīnika, Bukultu iela 1a, Rīga; Pētnieciskajā daļā tiek apskatīti klimatisko apstākļu ietekme uz stikloto konstrukciju energoefektivitātes īpašībām. Ēkas lielākie siltuma zudumi ir tieši stiklotajās konstrukcijās. Lai samazinātu siltuma zudumus, jeb uzlabotu energoefektivitāti visai mājai ir jāizpēta mājas vājākā vieta stiklotā konstrukcija. Viens no variantiem kā uzlabot stiklotās konstrukcijas energoefektivitāti ir izpētīt, kādi apstākļi ietekmē stikloto konstrukciju un kā pasargāties no tā, lai saglabātu efektīvu energoefektivitāti. Salīdzināt kā energoefektīvie rādītājie ietkmē stiklotās konstrukcijas cenu un salīdzināt stiklotās konstrukcijas cenas no dažādiem loga profiliem. Inženierprojekta daļā tiek projektēta ORTO klīnikla, Bukultu iela 1a, Rīga. Darbā tiek aprēķinātas 3 nesošās konstrukcijas: -dzelzsbetona 3. stāva pārseguma plātne; -1 stāva kolonna; -pamatu plātne un izstrādāti detalizēti mezgli; Projektā apskatīti principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšana un uguns drošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī izstrādāta visa projekta koptāme. Diplomdarba izstrādei tiek izmantoti Latvijas būvnormatīvi, Eirokodi, AHLBORN AMR control Ver. 5.11.0.20-2007.10.02, otrā ierīce TESTO 175-H2 20112627, aprēķinu programma Axis un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 206 lappuses, 20 tabulas, 27. grafiki un 53 attēli, beigās pievienoti 7 pielikumi, grafiskā daļa sastāv no 7A1 un 1A0 formāta rasējumiem.
Atslēgas vārdi Klimatisko apstākļu ietekme uz stikloto konstrukciju energoefektivitātes īpašībām.
Atslēgas vārdi angļu valodā Effect of Climatic Conditions on the Energy Efficiency of Glazed Structures.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2014 17:06:54