Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Preventīvie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā
Nosaukums angļu valodā Preventive Measures to Reduce the Number of Fires in the Residential Sector
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents A.Jemeļjanovs, prof., Dr.habil.sc.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Preventīvie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā”. Tēma ir aktuāla, jo gandrīz trešā daļa no ugunsgrēkiem notiek dzīvojamā sektorā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas iedzīvotāju informētību par preventīvajiem pasākumiem ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darbs ir strukturēts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā ir sniegts dzīvojamā sektora vispārīgs raksturojums, apskatot dzīvojamā fonda definējumu un klasifikāciju, kā arī izvērtējot dzīvojamā fonda attīstības dinamiku. Otrajā nodaļā ir izanalizēta ugunsdrošības nozīme ugunsgrēku skaita samazināšanā, apskatot ugunsdrošības definējumu un būtību, ugunsdrošību reglamentējošos likumdošanas aktus, ugunsdrošības sistēmu, tās prasības un uzraudzību, kā arī iespējamos ugunsgrēku rašanās iemeslus un preventīvos pasākumus to samazināšanai. Trešajā nodaļā ir izpētīti ugunsgrēku novēršanas mehānismi dzīvojamā sektorā, apskatot ugunsgrēku skaita dinamiku 2008. – 2013. gadā, Latvijas iedzīvotāju informētību par ugunsdrošības nepieciešamību, kā arī ārvalstu pieredzi ugunsdrošības jomā. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāji rūpējas par drošību savā mājoklī, sava dzīvojamā platība vairākumā gadījumu netiek uzskatīta par drošu pret ugunsgrēkiem. Īpašu preventīvo pasākumu īstenošana samazinātu ugunsgrēku iespējamību dzīvojamā sektorā, taču iedzīvotājiem trūkst informācijas par to, kādi preventīvie pasākumi ir nepieciešami, lai samazinātu ugunsgrēku iespējamību dzīvojamā platībā. Bakalaura darba apjoms: 76 lpp. Darbā ietverti 23 attēli un tā uzrakstīšanā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lauris Zerdins
Atslēgas vārdi angļu valodā Lauris Zerdins
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2014 14:52:04