Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Preventīvie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā
Title in English Preventive Measures to Reduce the Number of Fires in the Residential Sector
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Vaivods
Reviewer A.Jemeļjanovs, prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract ANOTĀCIJA Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Preventīvie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā”. Tēma ir aktuāla, jo gandrīz trešā daļa no ugunsgrēkiem notiek dzīvojamā sektorā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas iedzīvotāju informētību par preventīvajiem pasākumiem ugunsgrēku skaita samazināšanai dzīvojamā sektorā un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darbs ir strukturēts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā ir sniegts dzīvojamā sektora vispārīgs raksturojums, apskatot dzīvojamā fonda definējumu un klasifikāciju, kā arī izvērtējot dzīvojamā fonda attīstības dinamiku. Otrajā nodaļā ir izanalizēta ugunsdrošības nozīme ugunsgrēku skaita samazināšanā, apskatot ugunsdrošības definējumu un būtību, ugunsdrošību reglamentējošos likumdošanas aktus, ugunsdrošības sistēmu, tās prasības un uzraudzību, kā arī iespējamos ugunsgrēku rašanās iemeslus un preventīvos pasākumus to samazināšanai. Trešajā nodaļā ir izpētīti ugunsgrēku novēršanas mehānismi dzīvojamā sektorā, apskatot ugunsgrēku skaita dinamiku 2008. – 2013. gadā, Latvijas iedzīvotāju informētību par ugunsdrošības nepieciešamību, kā arī ārvalstu pieredzi ugunsdrošības jomā. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāji rūpējas par drošību savā mājoklī, sava dzīvojamā platība vairākumā gadījumu netiek uzskatīta par drošu pret ugunsgrēkiem. Īpašu preventīvo pasākumu īstenošana samazinātu ugunsgrēku iespējamību dzīvojamā sektorā, taču iedzīvotājiem trūkst informācijas par to, kādi preventīvie pasākumi ir nepieciešami, lai samazinātu ugunsgrēku iespējamību dzīvojamā platībā. Bakalaura darba apjoms: 76 lpp. Darbā ietverti 23 attēli un tā uzrakstīšanā izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords Lauris Zerdins
Keywords in English Lauris Zerdins
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.01.2014 14:52:04