Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu satiksmes mierināšanas inženiertehnisko līdzekļu pielietojums Latvijā” („Jāņkalna ielas rekonstrukcija Alūksnē”)
Nosaukums angļu valodā „Usage of Road Traffic Calming Engineering Measures in Latvia” („Reconstruction of Jāņkalna Street in Aluksne”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Pieaugot automobilizācijas līmenim valstī, mūsdienās arvien aktuālāks kļūst jautājums par satiksmes drošību un tās uzlabošanas iespējām. Lai gan pēdējos gados satiksmes drošība visā pasaulē ir uzlabojusies, tomēr speciālistus arvien vairāk uztrauc ar satiksmes drošību saistītās problēmas. Viens no svarīgākajiem drošas satiksmes parametriem ir adekvāta ātruma izvēle, kas samazina satiksmes negadījumu skaitu, taču ne vienmēr autovadītājs spēj izvēlēties piemērotu un drošu satiksmei ātrumu, līdz ar to ir nepieciešamība ieviest inženiertehniskus risinājums tā samazināšanai. Visefektīvākais ātruma samazināšanas veids pilsētvidē ir dažādu satiksmes mierināšanas inženiertehnisko līdzekļu pielietojums un to savstarpēja kombinācija. Bakalaura darba mērķis ir apzināt satiksmes mierināšanas inženiertehniskos līdzekļus un veikt to pielietošanas analīzi Latvijas ceļu un ielu tīklā. Lai efektīvi izzinātu un izpētītu satiksmes mierināšanas inženiertehniskos līdzekļus, kas Latvijā ir relatīvi jauns jēdziens, mērķa sasniegšanai tika izpildīti šādi darba uzdevumi: 1. Apskatīta un analizēta pieejamo pašmāju literatūru par satiksmes mierināšanas inženiertehniskajiem līdzekļiem; 2. Iepazīti ārvalstu labākās prakses piemēri satiksmes mierināšanas jomā.; 3. Izpētīta ātrumvaļnu efektivitāti Rīgas pilsētā; 4. Izvērtēta apskatīto pasākumu efektivitāte un dotas rekomendācijas satiksmes mierināšanas uzlabošanai Latvijā. Inženierdarbā izstrādāts būvprojekts „Jāņkalna ielas rekonstrukcija Alūksnē”, kas ir autoceļā P43 Litene-Alūksne tranzīta iela. Autoceļa rekonstrukcijas projektēšanas laikā tika izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas, tehniskie dokumenti un citi palīgmateriāli. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 188 lappuses, tai skaitā 76 attēli, 26 tabulas. Darbā izmantoti 73 literatūras avoti. Darbam pievienoti 3pielikumi.
Atslēgas vārdi Satiksmes mierināšana, ātrumvaļņi, satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic calming, speed hump, traffic safety
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2014 16:56:28