Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu satiksmes mierināšanas inženiertehnisko līdzekļu pielietojums Latvijā” („Jāņkalna ielas rekonstrukcija Alūksnē”)
Title in English „Usage of Road Traffic Calming Engineering Measures in Latvia” („Reconstruction of Jāņkalna Street in Aluksne”)
Author Sanita Auziņa
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Z.Lazda
Reviewer prof. J.Smirnovs
Abstract Pieaugot automobilizācijas līmenim valstī, mūsdienās arvien aktuālāks kļūst jautājums par satiksmes drošību un tās uzlabošanas iespējām. Lai gan pēdējos gados satiksmes drošība visā pasaulē ir uzlabojusies, tomēr speciālistus arvien vairāk uztrauc ar satiksmes drošību saistītās problēmas. Viens no svarīgākajiem drošas satiksmes parametriem ir adekvāta ātruma izvēle, kas samazina satiksmes negadījumu skaitu, taču ne vienmēr autovadītājs spēj izvēlēties piemērotu un drošu satiksmei ātrumu, līdz ar to ir nepieciešamība ieviest inženiertehniskus risinājums tā samazināšanai. Visefektīvākais ātruma samazināšanas veids pilsētvidē ir dažādu satiksmes mierināšanas inženiertehnisko līdzekļu pielietojums un to savstarpēja kombinācija. Bakalaura darba mērķis ir apzināt satiksmes mierināšanas inženiertehniskos līdzekļus un veikt to pielietošanas analīzi Latvijas ceļu un ielu tīklā. Lai efektīvi izzinātu un izpētītu satiksmes mierināšanas inženiertehniskos līdzekļus, kas Latvijā ir relatīvi jauns jēdziens, mērķa sasniegšanai tika izpildīti šādi darba uzdevumi: 1. Apskatīta un analizēta pieejamo pašmāju literatūru par satiksmes mierināšanas inženiertehniskajiem līdzekļiem; 2. Iepazīti ārvalstu labākās prakses piemēri satiksmes mierināšanas jomā.; 3. Izpētīta ātrumvaļnu efektivitāti Rīgas pilsētā; 4. Izvērtēta apskatīto pasākumu efektivitāte un dotas rekomendācijas satiksmes mierināšanas uzlabošanai Latvijā. Inženierdarbā izstrādāts būvprojekts „Jāņkalna ielas rekonstrukcija Alūksnē”, kas ir autoceļā P43 Litene-Alūksne tranzīta iela. Autoceļa rekonstrukcijas projektēšanas laikā tika izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas, tehniskie dokumenti un citi palīgmateriāli. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 188 lappuses, tai skaitā 76 attēli, 26 tabulas. Darbā izmantoti 73 literatūras avoti. Darbam pievienoti 3pielikumi.
Keywords Satiksmes mierināšana, ātrumvaļņi, satiksmes drošība
Keywords in English Traffic calming, speed hump, traffic safety
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.01.2014 16:56:28