Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu plānošana un pārvaldība
Nosaukums angļu valodā Planning and Management of ERP System Upgrade Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vadlīnijas ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba uzdevumi ietver: ERP sistēmu un to jauninājumu ieviešanas procesu un projektu specifikas un risku analīzi, programmatūras izpēti un tās komplekta izvēli ERP sistēmu jauninājumu projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba tāmas aktualitāte ir balstīta uz ERP sistēmu izmantošanas un attīstības tendencēm, ERP sistēmu un to jauninājumu ieviešanas optimālo risinājumu nepieciešamību, veicinot kvalitatīvu, efektīvu un nepārtrauktu biznesa funkciju veikšanu uzņēmumos. Darba mērķa sasniegšanai ir apskatīta un apkopota informācija par ERP sistēmam, to biznesa funkcijām un procesiem, izanalizēta ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu specifika, apkopota informācija par iespējāmiem riskiem un to pārvaldību, izskatītas labākās prakses, izpētītas programmatūras iespējas ERP sistēmu jauninājumu projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba rezultātā ir piedāvāts programmatūras komplekts, kas ietver TortoiseSVN, Clarizen un Microsoft SharePoint līdzekļus, kā arī ir izstrādātas vadlīnijas ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projekta plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darbu veido četras sadaļas. Pirmajā sadalā ir apskatītas ERP sistēmas, projektu plānošana un pārvaldība, kā arī ERP sistēmu ieviešanas projektu plānošana un pārvaldība, to ieviešanas fāzes un labākās prakses. Otrajā sadaļā ir sniegts vispārīgs ieskats ERP sistēmu jauninājumu ieviešanā un aprakstītas atbilstošas labākās prakses. Trešajā sadaļā ir aprakstīta ERP sistēmu un jauninājumu ieviešanas projektu specifika un riski. Ceturtajā sadaļā ir aprakstīta programmatūra projektu plānošanai un pārvaldībai un vadlīnijas. Darba apjoms 61 lpp., 5 tabulas, 22 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi ERP sistēma, projektu plānošana, projektu pārvaldība, jauninājumu ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā ERP system, project planning, project management, upgrade
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2014 15:36:38