Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu plānošana un pārvaldība
Title in English Planning and Management of ERP System Upgrade Projects
Author Jūlija Ņevzorova
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vadlīnijas ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba uzdevumi ietver: ERP sistēmu un to jauninājumu ieviešanas procesu un projektu specifikas un risku analīzi, programmatūras izpēti un tās komplekta izvēli ERP sistēmu jauninājumu projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba tāmas aktualitāte ir balstīta uz ERP sistēmu izmantošanas un attīstības tendencēm, ERP sistēmu un to jauninājumu ieviešanas optimālo risinājumu nepieciešamību, veicinot kvalitatīvu, efektīvu un nepārtrauktu biznesa funkciju veikšanu uzņēmumos. Darba mērķa sasniegšanai ir apskatīta un apkopota informācija par ERP sistēmam, to biznesa funkcijām un procesiem, izanalizēta ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projektu specifika, apkopota informācija par iespējāmiem riskiem un to pārvaldību, izskatītas labākās prakses, izpētītas programmatūras iespējas ERP sistēmu jauninājumu projektu plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darba rezultātā ir piedāvāts programmatūras komplekts, kas ietver TortoiseSVN, Clarizen un Microsoft SharePoint līdzekļus, kā arī ir izstrādātas vadlīnijas ERP sistēmu jauninājumu ieviešanas projekta plānošanas un pārvaldības vides izveidei. Darbu veido četras sadaļas. Pirmajā sadalā ir apskatītas ERP sistēmas, projektu plānošana un pārvaldība, kā arī ERP sistēmu ieviešanas projektu plānošana un pārvaldība, to ieviešanas fāzes un labākās prakses. Otrajā sadaļā ir sniegts vispārīgs ieskats ERP sistēmu jauninājumu ieviešanā un aprakstītas atbilstošas labākās prakses. Trešajā sadaļā ir aprakstīta ERP sistēmu un jauninājumu ieviešanas projektu specifika un riski. Ceturtajā sadaļā ir aprakstīta programmatūra projektu plānošanai un pārvaldībai un vadlīnijas. Darba apjoms 61 lpp., 5 tabulas, 22 attēli un 1 pielikums.
Keywords ERP sistēma, projektu plānošana, projektu pārvaldība, jauninājumu ieviešana
Keywords in English ERP system, project planning, project management, upgrade
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.01.2014 15:36:38