Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējums nekustamā īpašuma attīstībā
Nosaukums angļu valodā European Union fund project assessment in real estate development
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Laimdota Šnīdere
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējums nekustamā īpašuma attīstībā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek aprakstīti nekustama īpašuma būtība un jēdziens. Tiek aprakstītas nekustamā īpašuma būvju un ēku klasifikācija un to sadalījums pēc izmantošanas veida valstī. Svarīga loma tiek veltīta energoefektivitātes būtībai un tās nozīmei nekustamā īpašuma fonda attīstībā. Daļas ietvaros plaši tiek apskatīts Eiropas Savienības fondu apgūšanas tiesiskais regulējums, to apgūšanas kartība, kā arī aplūkoti šķēršļi Eiropas Savienības fondu apgūšanai. Projekta aprēķinu daļā - aprakstīta Latvijas tautsaimniecības situācija un nekustamā īpašuma tirgus loma tajā. Īpaša uzmanība pievērsta Eiropas Savienības fondu klasifikācijai, katra fonda struktūras, darbības jomas, finansēšanas apjoma un vadības hierarhijas analīzei. Tiek aprakstīti īstenotie projekti un izklāstīts to ekonomiskais un tehniskais pamatojums. Rezultātā formulēts viedoklis par Eiropas Savienības fondu ietekmi uz nekustama īpašuma fonda attīstību Latvijas Republikā. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīti finansēšanas un līdzfinansēšanas modeļi, kā arī to aktualitāte un lietderība. Apskatīta energoefektivitātes pasākumu izvērtēšanas metodoloģija un investēšanas lietderīgums nekustamajā īpašumā. Rezultātā veikta finanšu instrumentu pieejamības un lietderības analīze. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba aizsardzības procesa organizēšana, tās mērķi, darba aizsardzības pasākumi, prasības telpām un ēkām. Apskatīti dabas aizsardzības likumi. Diplomprojekta ietvaros ir izanalizēti Eiropas Savienības fondi un to finansēšanas veidi un iespējas, ka arī to ietekme uz nekustamo īpašuma fonda attīstību. Diplomprojekts sastāv no 93 lappuses, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Diplomprojektā ir 25 tabulas, 19 attēli, 2 formulas, izmantoti 28 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Europas Savienības fondi
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union funds
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2014 17:22:18