Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējums nekustamā īpašuma attīstībā
Title in English European Union fund project assessment in real estate development
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Laimdota Šnīdere
Abstract Diplomprojekta tēma ir Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējums nekustamā īpašuma attīstībā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek aprakstīti nekustama īpašuma būtība un jēdziens. Tiek aprakstītas nekustamā īpašuma būvju un ēku klasifikācija un to sadalījums pēc izmantošanas veida valstī. Svarīga loma tiek veltīta energoefektivitātes būtībai un tās nozīmei nekustamā īpašuma fonda attīstībā. Daļas ietvaros plaši tiek apskatīts Eiropas Savienības fondu apgūšanas tiesiskais regulējums, to apgūšanas kartība, kā arī aplūkoti šķēršļi Eiropas Savienības fondu apgūšanai. Projekta aprēķinu daļā - aprakstīta Latvijas tautsaimniecības situācija un nekustamā īpašuma tirgus loma tajā. Īpaša uzmanība pievērsta Eiropas Savienības fondu klasifikācijai, katra fonda struktūras, darbības jomas, finansēšanas apjoma un vadības hierarhijas analīzei. Tiek aprakstīti īstenotie projekti un izklāstīts to ekonomiskais un tehniskais pamatojums. Rezultātā formulēts viedoklis par Eiropas Savienības fondu ietekmi uz nekustama īpašuma fonda attīstību Latvijas Republikā. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīti finansēšanas un līdzfinansēšanas modeļi, kā arī to aktualitāte un lietderība. Apskatīta energoefektivitātes pasākumu izvērtēšanas metodoloģija un investēšanas lietderīgums nekustamajā īpašumā. Rezultātā veikta finanšu instrumentu pieejamības un lietderības analīze. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba aizsardzības procesa organizēšana, tās mērķi, darba aizsardzības pasākumi, prasības telpām un ēkām. Apskatīti dabas aizsardzības likumi. Diplomprojekta ietvaros ir izanalizēti Eiropas Savienības fondi un to finansēšanas veidi un iespējas, ka arī to ietekme uz nekustamo īpašuma fonda attīstību. Diplomprojekts sastāv no 93 lappuses, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Diplomprojektā ir 25 tabulas, 19 attēli, 2 formulas, izmantoti 28 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Keywords Europas Savienības fondi
Keywords in English European Union funds
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.01.2014 17:22:18