Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes plūsmas izpēte Rēzeknes pilsētas ielu tīklā” („Dzelmes ielas un Vētras ielas rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Study of Traffic Flow in Rezekne Street Network” („Reconstruction of Dzelmes Street and Vetras Street in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir „Satiksmes plūsmas izpēte Rēzeknes pilsētas ielu tīklā” („Dzelmes ielas un Vētras ielas rekonstrukcija Rīgā” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Rēzeknes pilsētas ielu tīklu un raksturot to. Apkopot satiksmes intensitātes datus un noteikt pārblīvētākos ielu tīkla krustojumus un ceļa posmus, vadoties pēc satiksmes intensitātes datiem. Piedāvāt risinājumus un uzlabojumus satiksmes organizācijas uzlabošanai. Inženierprojekts izstrādāts Dzelmes ielai un Vētras ielai Rīgā, kas savstarpēji savienojas. Projekta daļa satur paskaidrojumu rakstu un rasējumu daļu. Projektā paredzēta seguma izbūve brauktuvē, ietvē, iebrauktuvēs un pieturās, kā arī labiekārtojamās teritorijas apzaļumošana, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo ceļa apzīmējumu uzklāšana. Ceļš projektēts tā, lai tas iekļautos dotajā apvidū un būtu ērti pielietojams autobraucējiem. Kopējais darba apjoms satur 150 lapas, 46 attēlus, 33 tabulas 16 rasējumus un 38 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi satiksme plūsma Rēzekne dzelmes iela vētras iela rekonstrukcija tīkls
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic flow Rezekne dzelmes street vetras street reconstruction network
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2014 16:50:27