Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi
Title in English Personnel management methods in construction companies, problems and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Sanda Geipele
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba temats ir Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi . Maģistra darba apjoms ir 106 lapas puses, tajā iekļautas 14 tabulas, 18 attēli. Darba izstrādē izmantoti 74 avoti. Darbs sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā daļa. Analītiskajā daļā raksturota Latvijas būvniecības nozares attīstība. Daļas ietvaros Izpētīti un apkopoti darba vides riska faktori būvuzņēmumos, Izpētītas un apkopotas personāla vadības īpatnības un problēmas būvniecības nozarē, kā arī Salīdzinātas Latvijas un ārvalstu būvuzņēmumu personāla vadības metodes. Teorētiskajā daļā sniegts personāla vadības metožu teorētiskais raksturojums. Raksturota personāla vadības politikas un stratēģijas būtība un nozīme būvuzņēmumu darbībā. Sniegts personāla plānošanas, atlases un adaptācijas teorētiskais raksturojums., kā arī Raksturotas personāla novērtēšanas metodes. Daļas ietvaros Raksturota personāla motivēšanas un personāla attīstības un apmācību būtība un nozīme. Praktiskajā daļā sniegts būvuzņēmuma darbības raksturojums. Raksturoti darba aizsardzības sistēma un pasākumi būvuzņēmumā Veikta būvuzņēmuma personāla vadības metožu analīze, kā ar Izstrādāti būvuzņēmuma personāla vadības metožu pilnveidošanas pasākumi. Izstrādāti būvuzņēmuma personāla novērtēšanas sistēma un personāla motivēšanas pasākumi. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi būvuzņēmumā personāla vadības metožu pilnveidei.
Keywords Maģistra darba temats ir Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi .
Keywords in English Master work theme is ,,Personnel management methods in construction companies problems and solutions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2014 13:26:16