Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Uzņēmuma "Fyster" mārketinga stratēģijas izstrāde Latvijas tirgum"
Title in English "Development of Marketing Strategy for Company "Fyster" in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ozoliņš Modris
Reviewer Mg.oec., M.sc.paed. S.Gaile
Abstract Beļuns V. Uzņēmuma FYSTER mārketinga stratēģijas izstrāde Latvijā: Maģistra darbs / V.Beļuns. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. - 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 29 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 17 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju 2014.gadam, lai palielinātu uzņēmuma Fyster tirgus daļu Latvijas insulīna tirgū par 3%. Pirmajā darba daļā autors apskata dažādas farmācijas mārketinga stratēģijas, kas tiek lietotas gan recepšu, gan bezrecepšu zāļu promocijai tirgū. Tāpat tiek analizēti likumi, kas nosaka zāļu reklamēšanas kārtību. Otrajā darba daļā tiek izvērtētas zāļu tirgus attīstības tendences pasaulē un Latvijā, detalizēti tiek izanalizēts Latvijas insulīna produktu tirgus un kompānijas Fyster sniegums, kā arī identificēti iemesli uzņēmuma negatīvajam sniegumam. Trešajā darba daļā ir izstrādāti risinājumi identificēto trūkumu novēršanai - uzņēmuma mārketinga stratēģija, mārketinga un pārdošanu aktivitāšu plāns, kā arī aktivitāšu snieguma galvenie indikatori vienam produktu promocijas ciklam. Darba rezultātā autors secina, ka, lai arī uzņēmums zaudē tirgus daļu kopējā insulīna tirgū, tā aktivitātes galvenokārt ir vērstas uz insulīna tirgus palielināšanu. Uzņēmums lielāko daļu sava laika velta strādājot vismazākajā tirgus segmentā, galvenokārt ar klientiem, kuri nespēj uzsākt insulīna terapiju. Lai uzlabotu sniegumu, tiek ieteikts, ka kompānijas mārketinga stratēģijai jābūt vērstai uz tirgus daļas noturēšanu un palielināšanu lielākajos insulīna tirgus segmentos. Mārketinga un pārdošanu aktivitāšu mērķauditorijai jāaptver galvenokārt ārsti, kuri uzsāk un turpina insulīna terapiju.
Keywords Farmācijas mārketings, mārketings, recepšu un bezrecepšu zāļu virzīšana tirgū
Keywords in English Pharmaceutical marketing, promotion of prescription and non-prescription drugs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.01.2014 14:54:58