Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Vienotas klientu servisa gadījumu uzskaites sistēmas izstrāde Loylogic AG
Nosaukums angļu valodā Development of a Common Customer Ticketing Tool at Loylogic AG
Autors Ērika Kundla
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Koliškins
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Vienotas klientu servisa gadījumu uzskaites sistēmas izstrāde Loylogic AG. Tā mērķis ir tāda klientu servisa sūdzību reģistrēšanai paredzēta tehniskā risinājuma izvēle, kas vislabāk atbils tuzņēmuma vajadzībām. Darbs uzsver atbilstoša klientu servisa nepieciešamību vispārīgi un it īpaši Loylogic AG. Tā parāda pašreizējo situāciju uzņēmumā, biznesa nepieciešamību pēc vienotas pieprasījumu administrēšanas sistēmas Loylogic AG, nosaka turpmākās biznesa prasības, funkcionālās prasības un pārējās prasības, kuras definējusi Loylogic speciālistu komanda un kas tikušas pārskatītas, salīdzinot ar starptautiski atzītiem standartiem sūdzību risināšanā, kas atrunāti ISO 10002:2004 un citos avotos. Maģistra darbs aptver alternatīvu risinājumu izvērtējumu, kas tika identificēti, izmantojot dažādus tiešsaistes resursus, kā piemēram, forumus un profesionālās apvienības, un apkopojot atsauksmes no biznesa kontaktu loka. 13 potenciālo sūdzību apstrādes risinājumu detalizētas analīzes rezultātā no tiem tika izvēlētas un testētas 3 sistēmas. Šis dokuments atspoguļo galarezultātu potenciālo piegādātāju izvērtējumam, satur noslēdzošo rekomendāciju un iezīmē vienotas pieprasījumu administrēšanas sistēmas ieviešanu Loylogic AG. Darbs sniedz pierādījumus tam, ka Happy Fox ir Loylogic vajadzībām vispiemērotākā klientu sūdzību administrēšanas sistēma. Tā spējatbalstīt uzņēmuma eksponenciālo augšanu un uzlabot tā sūdzību apstrādi un klientu servisu tādā mērā, kas ļaus uzņēmumam vienoties par servisa prasībām ar tā klientiem, kā arīļaus uzņemties saistības attiecībā uz laiku, kādā tiek reaģēts uz sūdzībām unkādā tās tiek risinātas. Šis maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tajā ir 4 pielikumi, 5 tabulas un 21 attēls.
Atslēgas vārdi klientu serviss, tehniskā risinājuma izvēle, Loylogic, sūdzību apstrādes risinājums, Happy Fox
Atslēgas vārdi angļu valodā Loylogic, ticketing tool, functional requirements, complaint handling, Happy Fox
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2014 19:26:30