Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Korporatīvās pārvaldības prakses izstāde AS Latvenergo
Nosaukums angļu valodā Development of Corporate Governance Practice in AS Latvenergo.
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs R.Lucijanovs
Recenzents W.Schaub
Anotācija Tēzes nosaukums ir Korporatīvās pārvaldības prakses izstrāde AS Latvenergo un tās galvenais mērķis ir izstrādāt darbības plānu, ko Latvenergo koncerna vadība varētu izmantot, lai uzlabotu esošās pārvaldības prakses Koncernā. Tēze sastāv no vairākām sadaļām. Teorijas apskatā ir izvērtēta korporatīvās pārvaldības attīstības vēsture un dažādas prakses, kas tiek pielietotas citās valstīs. Tāpat šajā sadaļā apskatītas visbiežāk sastopamās pārvaldības problēmas. Teorētiskajā sadaļā iekļauta analīze arī par tiem pārvaldības jautājumiem, kas ir būtiskāki valsts uzņēmumiem. Analizēta arī korporatīvās pārvaldības prakse un ieviestie principi Latvijā. Kā informācijas avoti šajā sadaļā izmantoto vairāki akadēmiskie un profesionālo organizāciju pētījumi un raksti. Turpmāk tēzē ir izvērtēta vide, kurā darbojas Latvenergo koncerns, proti, identificētas galvenās koncerna darbībā ieinteresētās puses un to saistība un intereses sadarbībā ar koncernu. Saistīto pušu analīzei izmantoti AA1000 standarti, ko izdevusi ASV profesionālā organizācija AccountAbility. Ieinteresēto pušu analīzes rezultātā noteikti galvenie iespējamie korporatīvās pārvaldības riski, kuru mazināšanai tēzes noslēgumā ir izstrādāti ieteikumi, pārsvarā vadoties pēc OECD rekomendācijām valsts uzņēmumu pārvaldībā. Tēze sagatavota angliski, tajā iekļautas 13 ilustrācijas, 3 tabulas un divi pielikumi.
Atslēgas vārdi Korporatīvā pārvaldība, ieinteresēto pušu noteikšana, valsts uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Governance, Stakeholder identtification, State Owned Entities
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2014 17:03:43